A,J, Foyt

Föddes 1935-01-16 (85 år eller 31304 dagar sedan)

Läs mer om A,J, Foyt på Wikipedia

Se fler födelsedagar..